Ernst Brunners Carolus Rex - en granskning

Home
Introduktion
Lilla kungen : 7-55
Den smorde : 56-103
Rustningar : 104-129
Seland : 130-143
Narva : 144-193
Duna : 194-208
Warschau : 209-236
Kliszow : 237-248
Krakow : 249-257
Thorn : 258-287
Volafaltet : 288-305
Lemberg : 306-317
Massakreringar 1704 : 318-325
Ravitz : 326-336
Grodno : 337-349
Massakreringar 1706 : 350-357
Sachsen : 358-372
Kejsaren av Storskandinavien : 373-393
Uppbrottet 1707 : 394-408
Massakreringar_svalt : 409-425
Holowczyn : 426-438
Severien : 439-460
Veprik : 461-484
Massakreringar 1709 : 485-497
Pultava : 498-540
Saracenska heden : 541-564
Bender : 565-599
Prut : 600-617
Kalabaliken : 618-673
Demotika : 674-700
Stralsund : 701-729
Norska falttaget : 730-757
Lund : 758-782
Fredriksten : 783-807
Avslutande betraktelser

 

Kapitel 2 : Den smorde

 

Då börjar analysen komma in på verkligt bördiga marker. I kapitlet Lilla kungen lade Brunner grunden för den bild av Karl XII som han vill förmedla, d.v.s. den kommersiellt mest gångbara - känslokall, krigisk och rent allmänt hård. När nu prins Karl XII har blivit Karl XII är det dags att bygga på det första intrycket - och det sker verkligen med besked. Som vi ska se sparas ingen möda för att vränga källorna ut och in, bak och fram. Men först en påminnelse:

"- Mitt mål med den här boken är att den blir läst, att den får människor att samlas i Kungsträdgården. Någon lägger ett rep runt halsen på statyn av Karl XII. Folk hjälps åt att dra ner den på backen och ge sig på belätet med hammare och släggor." (Ernst Brunner om den planerade nya boken. Intervju i Norrköpings Tidningar 6/11 2002)

"- Litteraturen kring Karl XII är rik men så förljugen att jag tappade hakan när jag började läsa." (Ernst Brunner i Hufvudstadsbladet 8/2 2003)

"Tänker du låta Karl XII ångra sina gärningar? - Nej. Han levde ju i tron att han var utvald och den nya Kristus." (Ernst Brunner i Hufvudstadsbladet 8/2 2003)

"Ernst Brunner har grävt fram sanningen om hjältekungen. I 300 år har mumien vilat i sarkofagen i Riddarholmskyrkan. Först nu vågar Ernst Brunner skaka liv i vår grymmaste kung.  - Karl XII själv hade älskat min bok, säger han." (Aftonbladet 24/7 2005)

"Frågan är snarare om svenskarna är redo för sanningen om hjältekungen efter 300 år. ­ Vi kräver att andra ska göra upp med sin historia men är inte mogna själva. Kanske vill vi ändå nå en historisk nollpunkt. Många läsare kommer först ruska på huvudet och sedan bli förtvivlade och inse att Brunner inte är ute i ogjort väder. Dessa fakta går inte att motbevisa, säger han." (Aftonbladet 24/7 2005)

"För att hitta den sanna Karl har han grottat ned sig i Riksarkivet, Krigsarkivet och Kungliga biblioteket. Jobbat mer som historiker än författare." (Aftonbladet 24/7 2005)

"Sedan har jag varit ohyggligt noggrann i min forskning – ingen ska kunna slå mig på fingrarna när det gäller fakta om Karl XII." (Ernst Brunner i Populär historia 2005:7)

"I sin bok berättar han äntligen sanningen om Karl XII - en kung med låg empati och opassande sätt, dumdristig och rutinbunden och som
troligen led av Aspergers syndrom. - Nu måste svensk historieskrivning revideras." (Ernst Brunner i Dagens Nyheter 5/9 2005)

"Den senaste boken ”Carolus Rex” är den tjugoandra. Det är en mastig sak på 808 sidor, som tog honom nio månader att skriva. Forskningen som ledde fram till boken tog honom tre år.
– Det finns några hyllmeter om Karl den tolfte om vi säger så. Jag har grävt i Riksarkivet, Krigsarkivet och Kungliga Biblioteket." (Ernst Brunner i Sörmlands nyheter 23/9 2005)

"I boken har Ernst Brunner gått tillbaka till ursprungskällor från människor i Karl den tolftes närhet.
– Det vi ska komma ihåg är att mycket av det som är skrivet om Karl den tolfte bygger på myter, eller har kontrollerats av Karl den tolfte själv. Jag har gått djupare och läst hemliga, personliga skrifter. Mina språkkunskaper har också gjort att jag har kunnat se vad som har skrivits om honom i Ryssland och Polen, vilket har givit mig en kontinental bild av Karl den tolfte." (Ernst Brunner i Sörmlands nyheter 23/9 2005)

"Det är viktigt att påpeka att mina källor är personer i Karl den tolftes samtid. Jag har bara utgått från vad källorna visar. Gillar man inte det ska man vara arg på källorna, inte Ernst Brunner." (Ernst Brunner i Sörmlands nyheter 23/9 2005)

"Det här är ju inga andrahandsuppgifter som jag jobbar med... Det är alltså inte senare forsknings slutsatser." (Ernst Brunner under seminariet Karl XII:s liv & död på Bok & bibliotek 29/9 2005)

"Naturligtvis har jag läst historikerna, men jag valde att också gå till deras källor. Ögonvittnena har varit allra viktigast. Jag skulle klara en doktorsdisputation på mina kunskaper." (Ernst Brunner i Borlänge tidning 1/11 2005)

"Han säger sig 'inte ha väntat sig ett så fånigt' inlägg i efterdebatten som det från historikern Peter Englund. - Han känner det väl som att han numera inte sitter lika säkert på tronen som den i Sverige som vet mest om Karl XII." (Ernst Brunner i Borlänge tidning 1/11 2005)

"Och e' de så att man upprörs över den bild som boken presenterar då skall man inte bli sur på Brunner, för då måste man bli sur på källorna. Jag har varit källorna trogen." (Ernst Brunner i SVT:s Debatt 29/11 2005)

"Man har skrivit tämligen uppdiktade reportage om hur jag skulle ha hotats av högerextrema grupper. Man har velat få det att framstå som att den här boken är så kontroversiell. Men de allra flesta har varit jättelyckliga när de har hört att jag har gjort det här. T. ex. Armémuseum som själva har hyst samma tankar och arrangerat utställningar där Karl XII uppvisats ungefär som i min bok. Jag har också fått positiva samtal och brev från historiker och historiskt intresserade människor." (Ernst Brunner i Månadens boknytt 2005:12)

"Det fanns mycket skrivet om Karl XII, men samtidigt ingenting alls, det skrivna var tillrättalagt. (Ernst Brunner i Hallandsposten 4/2 2006)

"Myter är svårast att ta död på. De som hyllar Karl XII inser nu att bilden av honom kommer att förändras genom min bok. Detta upprör dem, även om de ser att min bok håller för en vetenskaplig prövning. Just nu kan jag mest i landet om Karl XII och det är svårt för somliga att acceptera." (Ernst Brunner i Hallandsposten 4/2 2006).

"- Det finns mängder av dokument som ger en annan bild av Karl XII än den som vi svenskar är vana vid. Man undrar varför andra historiker har utelämnat dem, säger Ernst Brunner." (Gefle Dagblad 12/3 2006).

"Jag har använt samma källor som alla andra forskare men kanske hittat saker som de inte funnit eftersom jag kan läsa medeltidstyska. Även polska och ryska går bra, sa Ernst Brunner över en kopp kaffe." (Bärgslagsbladet 19/6 2006)
 

 

Värt att lägga märke till

 

Så här inledningsvis kan jag särskilt rekommendera sidan 63, där Svea hovrätt utrustas med befogenheten att bestämma när Karl XII ska tillträda sitt ämbete som landets högste domare. En komisk höjdpunkt finns på samma sida, tsar Peter sägs planera ett anfall mot Stockholm. Ett 1697 högst svårgenomförbart företag då Ryssland som de flesta torde känna till inte hade någon hamn vid Östersjön. Det mest komiska felet kommer längre ned på samma sida, där det sägs att Fredrik III av Danmark (död 1670) förhandlar med tsar Peter (född 1672). Landets ledande expert på Karl XII (se ovan) tycks inte ha funderat över att en sådan förhandling år 1697 skulle ha stött på uppenbara praktiska problem. Det handlar naturligtvis istället om kurfursten Fredrik III av Brandenburg, senare kung Fredrik I av Preussen. Det egenartade fredsavtalet mellan allierade makter på sidan 64 är också mäkta lustigt, inte minst uppfinnandet av en "kejsare av Spanien" - en utanför Carolus Rex helt okänd potentat. Det "lömskt" uttänkta straffet mot den potenspratande Wachtmeister är också en komisk fullträff, Brunner har inte tänkt på att det fanns flera Wachtmeister.

När det gäller avsiktliga förvanskningar finns det ett överflöd. De avsnitt där detta särskilt framträder är sidorna 83-85, där ett antal verkliga rättsfall har bearbetats. Syftet har uppenbarligen varit att få till fler dödsstraff under en kortare tidsperiod. Också djurmassakern på sid. 93-94 är ett exempel på en avsiktlig förvanskning. Brunner har använt Birger Wedbergs Karl XII på justitietronen. Däri framgår att Karl XII satt i flera timmar långa möten under flera av de aktuella dagarna och alltså inte kan ha halshuggit djur oavbrutet i flera dagar. Några kaniner finns heller inte i d'Avaux brev, de har antagligen tillkommit för sin "gullighets" skull.

Vid sidan 69 har jag gjort en längre, belysande jämförelse mellan Fryxell och Brunner. Man noterar de påtagliga likheterna, men också några viktiga skillnader. På sidan 86 dyker det upp en dam som Brunner ger ett inte alltför vackert öknamn, i verkligheten hade hon redan två år tidigare utkommit med en samling religiösa sånger. Det ena utesluter givetvis inte det andra, men en viss skepsis infinner sig onekligen.

 

 

Genomgången

 

Sidan 56: Karl XI:s titulatur. 

Synes något rapsodisk. Var har exempelvis Estland tagit vägen? Förklaringen är att detta har hämtas ur Voltaire, nästan ordagrant.  

Sidan 56: Konspiration. 

Hämtat från Fryxell, som överhuvudtaget är Brunners kanske viktigaste källa. Fryxell hämtade mycket ofta upplysningar från franska och danska diplomaters brev, källor vilkas värde måhända inte alltid är så stort.  

Sidan 57: Den maktlystna änkedrottningen. 

Som Gustaf Jonasson visat synes änkedrottningen snarare ha varit en av dem som hälsade Karl XII:s myndighetsförklaring med glädje. 

Sidan 57: Karl XII bryter sönder v. Schantz penna och tågar ut.  

Sannolikt fritt uppfunnet.  

Sidan 57: Rudbeck skriver om tronföljden och skickar ilkurir.  

Inte helt tydligt vad brevets innehåll har med den frågan att göra. Eller varför en "ilkurir" skulle behövas för ett budskap från Uppsala. Citatet är hämtat ur ett kondoleansbrev som Rudbeck sände till Karl XII efter Karl XI:s död. Hade Brunner låtit citatet löpa ytterligare ett par meningar hade detta framgått tydligt. För mer om brevet se bl.a. Johannesson, K., Under Polstjärnans tecken. - Uppsala, 1968 eller Gunnar Erikssons biografi över R.  

Sidan 58: Kungens vision. 

Behöver knappast sägas att detta är helt fiktivt och avsett att styrka Brunners tes.  

Sidan 58: Kraftmätning i Holstein och Heins resa.  

Nedbrytningen av skansarna skedde i början av juni, Hein inledde sin resa redan i april.  

Sidan 59: Karl XI:s lik. 

Fördes sedan vidare till Per Brahes hus.  

Sidan 60: Fångarna blir innebrända. 

Som tidigare nämnts hade häktet redan på 1660-talet flyttats från slottet.  

Sidan 60: De kungliga inhyses i Bengt Oxenstiernas palats vid Storkyrkobrinken. 

Karl XII själv for till Karlberg redan på kvällen, se Bolle Luxdorphs depesch av 8/5 1697. Som Bengt Henricsson påpekat i tidningen Ångermanland så är palatset i fråga felplacerat, det var Axel Oxenstierna som hade ett palats vid Storkyrkobrinken, se bl.a. Kungl. Maj:ts kanslis historia II, s. 80 f.  

Sidan 60: Branden antänder bostäder vida omkring. 

I så motto korrekt att det brann även i vad Luxdorph kallar "den lange Reberbane paa den gamle Skibsholm", där man enligt samma källa inhyst fattiga. De dödfrusna kan väl vara värt att sätta ett visst frågetecken för, det var trots allt maj månad.  

Sidan 60-61: Änkedrottningen på tronen. 

Förmyndarregeringen bestod av sex personer, änkedrottningen och fem kungliga råd. Änkedrottningen hade förvisso två röster, men ingen har väl någonsin hävdat att det innebar att hon satt på "tronen".  

Sidan 61: Karl XII biten av en terrier och rider sedan in till Stockholm.  

Hundbettet anförs av Fryxell, dock utan att ange tillfälle. Uppgiften om den nattliga ritten finns hos Luxdorph, som dock förlägger den till mitten av juni 1697. Besöket på krogen torde vara helt fiktivt. Enligt Finlands historia (1993) minskade befolkningen med en fjärdedel över två år. Historien om uppbördsmannen är hämtad ur Wedberg, s. 176. Där nämns ett rättsfall från Åbo hovrätt, behandlat i justitierevisionen 11/5 1698.  

Sidan 62: Kungen anser att svensk lag stadgar att han ska bli myndig vid 15.  

Någon sådan bestämmelse fanns inte i Karl XII:s fall, däremot antyder sedvanan under 1600-talet och olika uttalanden att man hade tänkt sig att Karl XII skulle myndigförklaras vid en ålder av 17-18 år, se Jonasson, G., Karl XII och hans rådgivare, s. 49 ff. Myndighetsåldern 15 år fanns dock i landslagen och i 1669 års förmyndareordning. Uppgiften finns hos Voltaire. 

Sidan 63: Svea hovrätt tvistar vidare till den dag då den kan kalla Karl XII till justitietronen. 

Detta var naturligtvis inte en av hovrättens befogenheter, kungens roll som högste domare tillträdde han vid sin myndighetsförklaring och med den hade hovrätten inget att skaffa.  

Sidan 63: Karl Piper, stamfader för ätten Piper.  

Piper hade adlats 1679, men då fanns redan en annan adlig ätt Piper. Om det stått "stamfader för den grevliga ätten Piper" hade det varit korrekt, men det kunde å andra sidan Karl XII vid detta tillfälle ännu inte veta. Greve blev ju Piper först i januari 1698 och våren 1697 hade P. ännu inga söner.  

Sidan 63: Piper ger kungen ett avslöjande rådsprotokoll (23/7 1697). Tsaren planerar att anfalla Stockholm.  

Ryssland saknade hamn vid Östersjön. Ett anfall mot Stockholm ter sig mot den bakgrunden som besvärligt att genomföra.  

Sidan 63: Preussiska sändebudet meddelar att tsaren sammanträffat med Fredrik III av Danmark för att dryfta en försvarsallians, dansat med kurfurstinnan och förstört prinsessan Hedvigs koaffyr.  

Fredrik III av Danmark dog 1670, någon särskilt god förhandlare bör han inte ha varit sommaren 1697. Istället handlar det om den kurfursten Fredrik III av Brandenburg, sedermera kung Fredrik I av Preussen. Den förstörda koaffyren satt på prinsessan Sofia Dorothea, dotter till den senare kung George I av Storbritannien. Förstörelsen ägde rum i staden Koppenbrügge i augusti 1697.

Sidan 64: Freden i Rijswijk. Fred slutes mellan "Nederländerna, England, Tyska riket och kejsaren av Spanien".

För det första stod samtliga dessa makter på samma sida i kriget, det fanns alltså ingen anledning för dem att sluta fred med varandra. För det andra fanns det förstås inte någon "kejsare av Spanien". Freden i Rijswijk slöts mellan Frankrike å ena sidan och Nederländerna, Tyska riket, England, kejsaren och Spanien å den andra. Ett första fredsslut undertecknades den 20 september mellan Frankrike, Nederländerna, England och Spanien, den 30 oktober följde så kejsaren och Tyska riket efter. Vad för slags brev Piper visade upp ter sig mot den här bakgrunden som svårpenetrerbart.

F.ö. är ju de ideliga profetiorna om ett snart utbrytande krig med Ryssland närmast absurda. Naturligtvis gick allehanda rykten, men inte ens den svenska ambassad som 1699 besökte Moskva anade att ett krigsutbrott var nära förestående.

Sidan 64-65: Piper och Axel Sparre smider planer mot förmyndarregeringen och den senare får löfte om omedelbar befordran. 

Detta är en historia som finns hos Voltaire. Några spår i samtida källmaterial finns dock inte, säger Jonasson (anfört arb. s. 55 f.) Sparre blev inte överste förrän 26/7 1699, nästan 2 år efter den aktuella incidenten. Detta ökar knappast historiens trovärdighet.  

Sidan 65: Riksföreståndaren Wallenstedt. 

Riksföreståndare var en titel som bars av Sten Sture d.ä., Svante Nilsson och Sten Sture d.y., samt för en kortare tid Gustav I.  

Sidan 65: Riksänkedrottningen blir bestört över sonsonens statskupp. 

Som Jonasson övertygande visat stödde änkedrottningen myndighetsförklaringen. Det finns alltså inga reella bevis för detta ihärdiga uppmålande av en konflikt mellan farmor och sonson.  

Sidan 65: Karl XII bestämmer att fadern ska gravsättas.  

Sannolikheten för att man annars skulle ha låtit den döde Karl XI stå obegravd i all evinnerlighet torde inte ha varit så stor. Naturligtvis var en kunglig begravning påtänkt i samma ögonblick som Karl XI dog.  

Sidan 67: Rådet kryper på golvet. 

Behöver väl knappast sägas att den scenen är påhittad.  

Sidan 68: Kungen memorerar sina fienders namn. 

Där här ett av de första exemplen på en genom boken ihärdigt driven tes, nämligen den att Karl XII såg fiender och förrädare överallt. Vare sig i detta fall eller i så gott som alla de andra fallen går det emellertid att se några spår efter några kungliga åtgärder mot de utpekade.  

Sidan 68: Amiral Lewenhaupt  

Lewenhaupt var inte amiral, utan sachsisk generalmajor. Förmodligen har Brunner blandad ihop Carl Gustaf och Axel Johan Lewenhaupt.  

Sidan 68: Förhandlingarna med August. 

Medan det är riktigt att Karl XII inte ville erkänna Lewenhaupt som minister. Däremot hade han inget emot själva grundtanken, d.v.s. ett förbund mellan Sverige och August. Sådana förhandlingar igångsattes också, se t.ex. Emil Olmers uppsats Alliansförhandlingen mellan Sverige och August II 1697-1700. Det ska också sägas att Sveriges politik i avseende på det polska kungavalet hade varit mycket avvaktande, men Augusts främste motkandidat prinsen av Conti ville man absolut inte se på polska tronen.  

Sidan 68: Oxenstierna, Gyldenstolpe, Wrede m.fl. är Karl XII:s fiender. 

Medan det är riktigt att exempelvis Oxenstierna under Karl XII:s första regeringstid alls inte hade samma inflytande som han haft under sin storhetstid ett decennium dessförinnan så bör man komma ihåg att Karl XI och Karl XII i vissa avseenden var mycket olika samt att det här säkert också fanns en stor generationsklyfta. Oxenstierna tillhörde närmast kungens farfars generation, med de båda övriga var födda i början av 1640-talet. Dessutom får man nog säga att Karl XII må ha lyssnat mindre på Oxenstierna och de övriga än vad fadern hade gjort, men några bestraffningar av den typ man förväntar sig finna i fall kungen ansåg dem vara fiender går knappast att hitta. Ren konkret går det t.ex. att notera ett brev från Oxenstierna till Magnus Stenbock av den 4/12 1697, där O. säger att "konungen är mot mig mycket nådig." Vidare var det, som Jonasson visat, så att O. helt uppenbart var en av dem som arbetade för Karl XII:s tidiga myndighetsförklaring.  

Fallet illustrerar egentligen på ett utmärkt sätt Brunners faktaunderlag. I mycket hög grad bygger hans skildringar på Fryxells Berättelser ur svenska historien, skrivna för nästan precis 150 år sedan. Fryxell i all ära, men han byggde ofta väldigt mycket på främmande diplomaters brev och det är måhända inte alltid den bästa källan till vad som verkligen inträffade. Vidare hade Fryxell en avog inställning till enväldet såsom företeelse och inte minst till Karl XII, vilket emellanåt färgat hans framställning. Hade Brunner t.ex. använt modernare verk, som t.ex. Jonassons avhandling, hade bilden av omständigheterna runt myndighetsförklaringen blivit mera korrekt. Om Brunner med sin roman har för avsikt att revidera svensk historieskrivning, vilket han själv sagt, duger det helt enkelt inte att komma med Anders Fryxell.  

Sidan 69: Karl XII vägrar att låta sig krönas.

Nedanstående längre exempel visar likheterna mellan Fryxell och Brunner, men också hur den senare har låtit Karl XII få en mycket mer central roll än vad han har i Fryxells redogörelse. Yttranden som av Fryxell anges ha kommit från olika rådsherrar eller änkedrottningen läggs istället i Karl XII:s egen mun. Samtidigt behålls originalets formuleringar i betydande utsträckning, man ser till och med hur Theatrum Europaeum skrivs med små bokstäver eftersom Fryxell gjort så.

Brunner (2005), s. 68-69. Fryxell, A., Berättelser ur svenska historien. D. 21. - Stockholm, 1856. - S. 28-30
  "Den 8 november eller samma dag, som myndighetsförklaringen afgjordes, samlades rådet också på eftermiddagen. Ännu hade ingen bland ständerna, mer än adeln, yttrat sig om konungens anträde till regeringen. Utgången ansågs likväl så säker, och ifvern var så het, att frågan om kröningens snara verkställande redan nu och i förväg bragtes å bana.
  Wallenstedt sade: kröningen är i sig sjelf öfverflödig, ty hans maj:t är född till krona; men för gemene mans skull, torde den dock böra ske.
  - Ja, mente Hedvig Eleonora, ty den har varit vanlig vid andra konungars anträde till regeringen; och hans maj:t bör väl salvas, efter som han ska kallas Herrens smorda.
  Gyldenstolpe sade: i ett valrike måste konungen krönas; men här i ett arfrike är det helt annat.
  Wallenstedt anmärkte ytterligare: att konungen icke behöfde aflägga någon ed eller försäkran; ty den, hans farfar, konung Karl den tionde år 1654 aflaggt, hängde ännu vid hans nuvarande kongl. maj:t och vid det kungliga husets ättlingar, så länge några deraf i nedstigande led finnes till.
"Två dagar därpå kom från adeln anhållan att jag måtte avge kungaförsäkran och låta kröna mig. Jag borde även salvas eftersom jag skulle kallas Herrans smorde. Vi veta ej, om något beslut fattades; men möjligt är, att det var ryktet om dessa öfverläggningar, som föranledde adeln att ett par dagar derefter anhålla, det konungen måtte med det första, på vanligt sätt, avgifva konungaförsäkran och låta kröna sig.
Ett utskott avsändes till regeringen. Wallenstedt konsulterade med mig. Utskottet skulle på min begäran vägras inträde. Med denna önskan blef ett utskott den 11 november afsändt till regeringen. Det släpptes icke in, utan måste stanna i yttre rummet.
Jag lät hälsa att ständerna icke skulle blanda sig i saker, som dem icke angick. Wallenstedt sade: man bör afskära hvarje ständernas sjelftagna myndighet; hvarje deras försök att blanda sig i ting, som dem icke angå. Flere bland rådsherrarna instämde i dylika tänkesätt. Man beslöt svar adeln, att konungen skulle, angående kröningen, tillkännagifva sitt beslut, så snart han ett sådant fattat; men att ridderskapet icke borde derom öfverlägga, hvarken med rådet eller med de andra stånden.
  Bengt Oxenstierna gick ut i yttre rummet och gaf de väntande utskottsledamöterna detta svar, hvilket de också återburo till riddarhuset, hvarpå adeln i protokollet bedyrade sin underdåniga vördnad för den nåd, konungen dem härutinnan visat.
Jag lät hälsa att adeln som förut vid kungahyllningar infunnit sig till häst för att få bekräftelse på sina län, numera skulle komma till fots. De hade inga län att stadfästa. Två dagar derefter föreslog Johan Gabriel Stenbock, att ehuru adeln hade förut vid hyllningar infunnit sig till häst, för att få bekräftelse på sina län; så borde de numera komma till fots, emedan de icke längre hade några län, som behöfde stadfästas.
Detta väckte stor förargelse. Detta blef också gilladt och anbefallit, ridderskapet till stor förargelse.
Då jag var född till krona tänkte jag inte heller låta kröna mig, än mindre avlägga någon konungaförsäkran. Den försäkran som min farfar Karl X Gustav avlagt 1654 hängde ännu vid det kungliga husets ättlingar, varav jag var en i nedstigande led. Konungens afsigt, att icke låta sig krönas, och att icke aflägga någon försäkran, väckte emellertid mycken oro. Det förra, mente man, kan väl på sätt och vis betraktas som en mindre vigtig sedvänja; men det sednare är så mycket angelägnare. Mot undersåtarnes trohetsed svarar ju regentens konungaed; mot undersåtarnes hyllning likaså hans konungaförsäkran? Karl den elfte har ju låtit upsätta en ny konungaed, ställd efter sednare förändringar? Hvarföre blir ej denna af sonen, af efterträdaren, begagnad?
Hos hela den fjäskande adeln märktes nu fruktan och gny. Flera biskopar och rådsmän menade det vara olagligt. Så frågades öfverallt. Flere biskopar gjorde föreställningar om ovanligheten, kanske olagligheten af det nya föreslagna kröningssättet; några rådsherrar likaså; men allt förgäfves.
Man skaffade ett exemplar av theatrum europaeum och visade hur Frankrikes konungar kröntes, att ärkebiskopen satte kronan på deras huvud, att de avlade ed. Det svarades, att då konungen i Frankrike sjelf satte kronan på hufvudet, så kunde konungen af Sverge göra likadant. Några bland rådet anskaffade då ett exemplar af 'theatrum europaeum' och visade genom dess innehåll samt genom franska ministerns utsago, att Frankrikes konungar verkligen kröntes på det sätt, att erkebiskopen satte kronan på deras hufvud.
Det angick inte mig. Lika förgäfves!"

Sidan 69: Änkedrottningen kan lika gärna sitta i svinstian.  

Även här torde Brunners fantasi och hans strävan att utmåla Karl XII som ett monster ha kommit i vägen för sakligheten. Det Fryxell säger är att enligt ett franskt ministerbrev av den 11 december 1697 ska änkedrottningen ha begärt att kröningen skulle äga rum i Uppsala och på det sätt som tillämpats vid Karl XI:s kröning. Karl XII ska då ha svarat att detta var honom ganska oangenämt, men han kunde inte ändra sitt redan fattade beslut. Tittar man så i d'Avaux depescher så förekommer ordväxlingen inte i ett brev av den 11/12 utan i ett från den 18/12. Där sägs dock diskussionen endast ha rört kungens beslut att kröna sig själv. Här har Brunner alltså fabricerat en svinstia i jämförelse med Fryxell. Därutöver kan man naturligtvis fråga sig om den franske ministerns uppgifter är helt säkra eller om han bara redovisar ett rykte. Hur som helst, kungen ändrade sig inte och änkedrottningen deltog.  

Sidan 71: Änkedrottningen arbetar på hämnd. 

Som jag tidigare nämnt var änkedrottningen för att Karl XII förklarades myndig. Vad skulle hon då ta hämnd för? 

Sidan 72: Vi stod i den mest fördelaktiga ställning gällande förbundsanbud.  

Den danske diplomaten Hein avsändes till Moskva redan i april 1697, vilket på sidan 58 kallades krigsmission.  

Sidan 72: Tsaren vill köpa 600 kanoner, får istället 300 stycken

Uppgiften förekommer hos d'Avaux, i ett brev av den 30/1 1697. Alltså nästan ett år före Karl XII:s trontillträde. Vad det rör sig om är den beskickning som varit på tal sedan början av 1697, men som blev avsänd först i maj under ledning av Ludvig Fabritius (1648-1729), se Svenskt biografiskt lexikon 14, s. 736. Här är uppgiften alltså kronologiskt malplacerad.

Sidan 72: Tsarens hovfolk blir tvingade att bita i ett pojklik. 

Att tsaren besökte professor Ruysch och till och med kysste barnet på pannan nämns i t.ex. Massies bok. Men att tsaren därutöver skulle ha tvingat sitt hovfolk att bita i "pojkkadavret" som han döpt till Carolus torde vara helt påhittat. Ett gott råd till förlaget skulle möjligen vara att inte satsa på en översättning till ryska, den ryske presidenten lär ju sätta tsaren mycket högt. 

Sidan 73-74: Kungen klappar Pompe i en timme, låter alla vänta i flera timmar. Avslutar dagen med stekt fläsk och öl.  

Här tycks råda viss osäkerhet. Mårten Snickare anför en uppgift om att ceremonin gynnades av väderleken, men också att Hatton hävdar att den tog flera timmar. Någon lokal stor nog för att hålla ceremonin inomhus fanns ju inte sedan slottet brunnit ned. Konklusionen att kungen önskade fördjupa den tryckta stämningen torde vara Brunners egen. 

Sidan 77: Kungen dömer Bielke till döden. 

Inte helt korrekt, processen ägde rum vid Svea hovrätt. Det var alltså hovrätten som fällde domen, om än under influens från Karl XII. Å andra sidan benådades Bielke av Karl XII.  

Sidan 79: Hästar, knölpåkar, trägafflar och eggjärn. 

Var detta kommer ifrån undandrar sig helt min bedömning, helt förtroendeingivande låter det dock inte. Om jag skulle gissa är det Fryxellinspirerat. Denne talar i del 21, s. 35 ff. om den unge Karl XII:s björnjakter och nämner att kungen efter ett tag förkastade "eggjernet" och lät göra långa "trädgafflar". Dessa brukades vid jakt och en björn kom så nära Karl XII att kungen tvingades slå björnen med "knölpåken".

Sidan 79: Fallet med soldaten som våldtagit en piga (8/1 1698). 

Så kommer vi då in på rättsfallen, ett område där det hänt mycket. Det aktuella fallet avgjordes 8/1 1698. Dahlberghs verkliga yttrande var: "om någon förverkar sig uti sitt ämbete, så plägar han bliva arkebuserad, men det som denne begångit är en mycket grov och ful sak." Alltså, kungens beslut om halshuggning får sägas ha varit helt i enlighet med Dahlberghs funderingar. Fallet ur Wedberg, B., Karl XII på justitietronen, s. 187. 

Sidan 80: Kagg har problem med minnet och får ett rapp med klingan.  

Leonard Kagg synes ha börjat som page redan på nyårsdagen 1698. Kaggs farbror var inte riksmarskalken Lars Kagg och detta av två skäl: för det första var Lars Kagg Leonards farfarsbror, inget annat. För det andra hade Lars Kagg innehaft ämbetet "riksmarsk", vilket är något helt annat än riksmarskalk. Rappet med klingan torde vara helt fritt uppfunnet.  

Sidan 80: Kungen skriver avtal med generalstaterna och jagar med prins Fredrik

Avtalet slöts den 12 februari, men jakten på Djurgården hade gått av stapeln redan den 17 januari. Prinsen hette inte Fredrik utan Christian, vilket för övrigt framgår av raden ovanför i Kaggs dagbok, en källa Brunner uppenbart använt.  

Sidan 81: Den potenspratande Wachtmeister ska straffas på ett lömskt sätt

Sättet är dock så lömskt att det drabbar fel person, den lösmynte Wachtmeister hette Axel medan flottans Wachtmeister hette Hans.  

Sidan 81: Axel Lewenhaupt och Schönheit fäller förgripliga yttranden.  

Lewenhaupt var sjöofficer, ej ämbetsman. Hans uttalanden rörde f.ö. inte kungen utan amiral Ankarstierna. Schönheit ska ha yttrat sig om kollegier och råd, inte om Karl XII.  

Schönheits historia refereras i Bengt Åhléns Ord mot ordningen, s. 59 ff. Schönheit var landsfiskal i Umeåtrakten, men en stor processmakare. Efter att ha anklagat landshövdingen i Västerbotten för tjänstefel, tydligen redan i början av 1690-talet, kom han i klammeri med myndigheterna än en gång genom ett brott mot censuren och rymde då till Hamburg. Där höll han sig lugn ett tag, men sände 1701 en skrift till två av riksråden i vilken olika kollegier, riksrådet m.m. hårt kritiserades. Rådet beslöt att försöka få Schönheit utlämnad från Hamburg, en åtgärd Karl XII gillade. Väl i Sverige dömdes S. 1703 till livstids straffarbete i Marstrand, där han dock inte lugnade ner sig. Resultatet blev en ny rättegång, vilken ledde till dödsdom och S. öde avgjordes slutligen i justitierevisionen den 24 maj 1706. Ett par månader senare avrättades S. i Marstrand.  

Schönheit är alltså uppenbart felplacerad tidsmässigt.  

Sidan 82: Dahlberghs promemoria anländer från Riga (februari 1698). 

Dahlbergh deltog i kröningen i december 1697 och i 23 sammanträden med justitierevisionen under 1698. Han torde alltså ha vistats i Stockholm åtminstone till och med april 1698.  

Sidan 82: Karl XII provocerar Danmark. 

Låter något egendomligt, minst sagt. Källa är en reseskildring publicerad i utdrag i KFÅ 1923 s. 217, där händelsen dock förläggs till dagen då Karl XII smordes. Talet om Kristian II nämns dock inte just där, utan mer som en observation rörande hur levande minnet av Stockholms blodbad hölls.   

Sidan 82-83: Karl XII misshandlar Bengt Oxenstierna.

Inte ens Fryxell som utförligt uppehåller sig vid kanslipresidentens minskade inflytande nämner någon dylik scen.

Sidan 83: Kungen river ned kalvinistiska gudstjänstlokaler.  

Han lät stänga dem, enligt Liljegrens Karl XII s. 56. Detta har en klart mer plausibel klang. Dock, enligt Herman Levins avhandling Religionstvång och religionsfrihet i Sverige 1686-1782 skedde det inga förändringar under Karl XII:s tid. Tvärtom var han i avseende på de reformerta rent av något liberalare än sin far, genom att han gav religionsfrihet i Zweibrücken och Bremen.  

Sidan 83-84: En tjuv döms till döden genom hängning sedan han gått in på en stallgård, skurit klädet av en vagn och ryckt tappen ur en tjärtunna. Därefter hade han stulit pengar och använt ett kontorsgolv som potta. Kungen får stöd av Piper.  

Detta är i verkligheten två olika fall. Ja, egentligen tre olika. Den här tjuvens fall avgjordes den 15/11 1698, alltså långt senare. Den tjuv som "bäst tages ur vägen och hänges upp" hade stulit på 36 platser, hans fall avgjordes 27/10 1699. Det fall där kungen fick stöd av Piper avgjordes den 11/1 1698. (Se Wedberg s. 106-107) 

Sidan 84: Per Nilsson döms till döden genom hängning (11/1 1698) 

Brunners beskrivning är skäligen förvanskad, men sammanfattningsvis kan sägas att tingsrätten dömt Per till böter och kyrkoplikt. Hovrätten hade däremot dömt honom till döden, jag förmodar med anledning av det förbund med djävulen som Per sade sig ha slutit. I justitierevisionen blev beslutat att återförvisa saken till hovrätten, som fick fria händer. D.v.s. de kunde sätta ned straffet, om de så önskade. (se Wedberg s. 148f.)

Brunner har alltså ändrat till dödsdom och dessutom missförstått "fria händer". Han tycks tro att hovrätten kunde ge Kungl. Maj:t fria händer, fast Kungl. Maj:t var landets högsta rättsvårdande instans.  

Sidan 84: Soldaten Blad döms till döden (23/3 1699). 

Detta är alltså ett fall som avgjordes ett drygt år senare och är förmodligen inplacerat här för att öka masseffekten. Fallet är dessutom så förvanskat att det inte mycket liknar originalet. I själva verket hade Blad tagit oblaten ur munnen för att ha det i bössan, en annan soldat som botat Blads hustrus sjuka ko genom att läsa över den hade sagt att en oblat i bössan skulle göra så att Blad skulle kunna skjuta så mycket han ville. Blad hade förvarat oblaten i en bönbok och när det fallit ur hade han blivit yr och inte vetat vad han sagt eller gjort.

Häradsrätt och hovrätt hade dömt Blad till döden. I justitierevisionen blev beslutat att ärendet skulle återförvisas till hovrätten som fick fria händer. Någon dödsdom avkunnade Karl XII alltså inte (Wedberg s. 149f.)

Brunner har alltså även här ändrat domen samt flyttat fallet från mars 1699 till början av 1698, av allt att döma för att göra intryck på läsaren. Här har således Brunners tre dödsdomar vid en jämförelse med den bok som han har använt reducerats till en enda.  

Sidan 84: Per Persson döms till döden 11/2 1698.  

Återigen ett förvanskat rättsfall, se Wedberg s. 66-67. Vad som hänt var att hovrätten dömt både Per och Britta till döden i enlighet med 3:e Mosebok 18:9 och 12. Det som beslöts den 11/2, efter en stunds Bibelstudier, var att infordra synpunkter från konsistorierna rörande om man skule betrakta halvsysters dotter på samma sätt som samsysters. Beslut i saken kom först 24/3 1698, då man tydligen fann att att det inte borde vara någon skillnad. Vad som hände bör alltså ha varit att hovrättens dödsdom stadfästes. 

Sidan 84: Erik Bengtssson döms till döden genom hängning (19/3 1698) 

För en korrekt beskrivning av fallet, se Wedberg s. 94ff. Vad som skett var att hovrätten först dömt Bengtsson till döden, men man hade därefter ändrat domen sedan det framkommit flera vittnesuppgifter om att Bengtsson hade förefallit vara sinnesförvirrad vid tillfället. Hovrätten var dock inte säker på sin sak, utan frågade Kungl. Maj:t om det inte var lämpligt att sända Bengtsson till Marstrand.

I justitierevisionen kom diskussionen att handla om det vanskliga i att skärpa hovrättens friande dom, men Karl XII fann att gärningen var sådan att Bengtsson skulle dömas från livet. Hovrätten fick en tillsägelse att inte själva mildra avkunnade dödsdomar eftersom Kungl. Maj:t inte ville hamna i den situationen att tvingas skärpa domar.

Detta fall avgjordes alltså inte den 11 februari, utan en dryg månad senare. Ännu en ändring av Brunner, sannolikt för effektens skull.  

Sidan 84: Dräng stjäl silvergaffel i kungens palais. Döms till döden (19/3 1698). 

Se Wedberg s. 113. Enligt hovartiklarna var detta ett brott likställt med kyrkostöld, men dödsstraffet sänktes till 7 gatlopp och 3 års arbete i Marstrand.  

Också här har Brunner ändrat, såväl datum som utmätt straff.  

Sidan 84: Soldat som somnat på sin post döms till döden och avrättas.  

Wedberg (s. 124) skriver att dödstraff för denna typ av förseelse mildrades, oftast till 3 gatlopp. Uppenbarligen har Brunner även här ändrat i straffsatserna. Ett fall behandlades den 19/3, antagligen är det detta som spökar. 

Sidan 84: Sockenskomakare som vägrat äkta den kvinna han förnedrat avrättas

Ett fall jag inte lyckats belägga, men följande är värt att observera: om båda parterna var ogifta utdömdes böter och kyrkoplikt. Uppenbarligen måste det vara fallet här, eftersom sockenskomakaren tydligen hade kunnat äkta kvinnan om han velat. Så hela fallet är absurt och än mer absurt blir det om man tänker sig in i sockenskomakarens reaktion - skulle han hellre ha riskerat dödsstraff än gift sig med kvinnan i fråga? Nej, här är det nog Brunners fantasi som fört honom på avvägar.  

Är det på det här sättet som Brunner har fått ihop 400 dödsdomar? I så fall ser siffran ut att sjunka avsevärt. Vad är avsikten med att ändra på rättsfallen? Det torde inte vara svårt att räkna ut, det handlar förstås om att påverka läsarna i den riktning Brunner önskar. Förmodligen lär inte så många av dem ana oråd... 

Sidan 85: Om någon pekar åt vänster går kungen åt höger och om någon instämmer i kungens åsikt får han smörj.  

Visserligen är det ganska komiskt, men är det trovärdigt? För inte så länge sedan (sidan 83) försvarade Piper Karl XII:s åsikt i avseende på dödsstraffet. Fick Piper då stryk?   

Sidan 85: Gift norrman avlar barn med annan kvinna (24/3 1698). 

Återigen vränger Brunner till rättsfallet. Norrmannen hade sagt sig vara ogift, lovat gifta sig med en svensk kvinna och därefter gjort henne med barn. Eftersom detta inte var tvegifte kunde norrmannen naturligtvis inte dömas för tvegifte, utan fick gatlopp. (Wedberg s. 54) 

Sidan 85: Löjtnant Mässing döms till döden för lägersmål med sitt syskonbarn Anna, sedan rådet yrkat på risslitning (28/3 1698). 

För ovanlighetens skull har Brunner här ändrat namnen en smula. Löjtnanten hette således Flint. Vartofta häradsrätt hade dömt syskonbarnet Anna till böter, eftersom hon tydligen hade blivit gravid. Om fadern var Flint kunde rätten inte avgöra, alltså gick det inte att straffa honom. Hovrätten dömde dock även Flint, som då besvärade sig hos Kungl. Maj:t. Ärendet återremitterades till hovrätten, vilken instruerades att göra en ny prövning. Detta beslut togs i justitierevisionen 28/3 1698. Sedermera kom ärendet ånyo till Kungl. Maj:t, efter att hovrätten stått fast vid sin dom. Karl XII fann saken svår att avgöra och det beslöts helt enkelt att låta häradsrättens dom gälla (31/10 1698). Se vidare Wedberg s. 67-68.  

Här har Brunner alltså åstadkommit dödsstraff ur en frikännande dom. Något som den vanlige läsaren förstås har svårt att avslöja. 

Sidan 85: Varje gång salig pappa fördes på tal straffade jag dem med otidigheter.  

Varifrån skulle detta komma? Det är i praktiken rent bisarrt, av Karl XI utfärdade bestämmelser måste ha fortsatt gälla i en stor mängd sammanhang. Skulle det alltså varit omöjligt att hänvisa till dem? 

Sidan 85: Karl XII gömmer sig bakom dörren.

Brunner (2005), s. 85 Fryxell, Anders, Berättelser ur svenska historien. D. 21. - Stockholm, 1856. - S. 41
"Men detta var min stumma teater. Jag var Herrens utvalde. Alltså underkastade jag mig inte salig Maj:t. "Detta kom icke af bristande förmåga, utan af en serdeles stor blyghet, liknande, ännu stundom öfverträffande fadrens.
Vid hovets bönetimmar hade denne alltid suttit vid öppna dörrar till sitt eget rum så han kunde ses av alla. Vid hofvets böntimmar brukade Karl den elfte sitta i dörren till sitt eget rum, så att han sågs af alla.
Jag placerade mig bakom dörren. Karl den tolfte satte sig vid sådande tillfällen bakom dörren, så att han sågs af ingen.
På så sätt kunde jag i springan se de närvarande utan att själv bli sedd.  
Det skapade stark oro.  
Till måltiderna smög jag i hemlighet genom lönntrappor. Jag anträdde resor utan facklor i skydd av nattmörkret." Till böntimmarne, liksom måltiderna smög han nästan osedd genom en liten lönntrappa; och hans liksom fadrens resor anträddes ofta i skydd af nattens skuggor."

Man känner igen Fryxell, men budskapet är ett helt annat.

Sidan 86: Karl XII vill undvika att ha kontakt med ätten Braunschweig-Bewern.

Brunner (2005), s. 86 Fryxell, Anders, Berättelser ur svenska historien. D. 21. - Stockholm, 1856. - S. 54
"Fruntimret var dotterdotter till konung Karl X:s syster Eleonora Katarina. "Hon var systerdotter till prinsessan Juliana och dotterdotter till Karl den tiondes syster Eleonora Katarina, båda ökända för lättfärdighet och missöden.
Hovet hade alltid sökt undvika beröring med denna fursteätt ty dess kvinnor var glupska och rev i sig manskött som det framburits till förtäring på stekspett." Svenska hofvet hade derföre alltid och äfven nu sökt så mycket möjligt undvika hvarje beröring med denna närbeslägtade furste-ätt."

Det märkliga i sammanhanget är att Sofia Eleonora av Braunschweig-Bevern är känd som författarinna av andliga sånger, se Allgemeine Deutsche Biographie. Bd VI. - Leipzig, 1877. - S. 681. Redan 1696 utkom hennes Geistlische Lieder. Varifrån kommer Brunners "Bewer-fittan"?

Sidan 86: Karl XII skjuter sönder ornament och slår sönder inredningen. 

Fryxell anför ett exempel på målskjutning inomhus, ur ett franskt diplomatbrev av den 9/19 mars 1698. Man får väl, med tanke på tidpunkten, gissa att det är i denna fjäder som den Brunnerska hönan har sitt ursprung. Vad säger då Fryxell? Jo, att man sköt till måls på marmorfigurer och en sådan blev alldeles förstörd! Och i Brunners version slår kungen mer eller mindre sönder sitt rum på egen hand. Man behöver knappast tveka om orsaken till förändringen. I originalbrevet, som dock verkar vara från 23 mars/2 april 1698 står att kungen mer än en gång slagit sönder fönsterrutor och slängt ut föremål genom fönstren. Skjutningen får nog betecknas som prickskytteövningar, inte som något slags kvinnofientligt utbrott. 

Brunner (2005), s. 86 Fryxell, Anders, Berättelser ur svenska historien. D. 21. - Stockholm, 1856. - S. 40 f. Avaux, Jean Antoine comte d', Négociations de monsieur le comte d'Avaux. T. 3. P. 1. - Utrecht, 1883. - S. 153 f.
"Sedan jag befallt överståthållaren express till mitt rum, beordrat denne att på brutalast tillåtna vis avvisa kärringen,    
grep jag den stora kandelabern från spiselhyllan, tog ansats och slungade den med rasande kraft genom fönstret.    
Jag slog sönder rummets samtliga glasrutor, kastade ut bordet och alla lösa föremål, grep en pistol ur kabinettsskåpet och gav sedan eld på de skulpturornament i rummet som visade blottade kvinnobröst, bakändor, sköten.   "Il luy est arrivé plus d'un fois, depuis qu'il est roy, de casser les vitres de sa chambre, de jetter des guéridons, des chandeliers d'argent et autres choses par les fenestres.
Fyra pistoler förvarade jag hos mig.   On dit, qu'il a trois ou quatre paires de pistolets dans sa chambre et qu'il tire souvent dans les ornemens de sculpture. Il a fait même quelques fois jetter son bonnet en l'air par son page, pour voir, s'il l'atraperoit d'une balle seule."
Jag sköt sönder allt." "En annan gång roade han sig med att i slottssalarne skjuta till måls på dervarande marmorbilder, och en sådan skall hafva på dylikt sätt blifvit alldeles förderfvad."  

Som synes saknas kvinnoanknytningen helt hos Fryxell, liksom hos d'Avaux.

Sidan 86: Kungen och hans häst badar.  

Hämtat från Fryxell (1902) 21:32, som i sin tur hämtat uppgifterna ur ett franskt diplomatbrev av den 6/16 maj 1698. Kungens tankar under det vådliga äventyret torde vara Brunners uppfinning.  

Sidan 87: Kungen ser till att furstinnan dör ogift. 

Hur det skulle gått till ter sig något svårbegripligt.  

Brunner (2005), s. 87 Fryxell, Anders, Berättelser ur svenska historien. D. 21. - Stockholm, 1856. - S. 55
"Slutligen befallde jag överstemarskalken att jaga henne med eskort till Tyskland samt tillse att hon gick i döden oförmäld, vilket knappast var ett straff." "I Oktober återvände furstinnorna till Tyskland, och dottren dog sedermera oförmäld."

Sidan 87: Ritten går förbi Danviken till kungahuset.

Det ska väl vara Kungshuset.

Sidan 87: Löjtnant Flint går igen. 

Den redan en gång avverkade löjtnant Flint, då dock under namnet "Mässing" (s. 85) dyker upp igen, i den mest förfärliga soppa.  

I själva verket har här två fall blandats, dels Flints ovan nämnda, dels ett blodskams/hor i första svågerlaget-mål som refereras av Wedberg på s. 68-69. Flint blev som tidigare nämnts ej straffad. Blodskamsmålet var enligt följande: En soldat hade haft samlag med sin hustrus syster under hustruns sjukdom. Både tingsrätt och hovrätt hade avkunnat dödsdom. Hovrätten hade anfört 5 förmildrande omständigheter, nämligen att soldaten inte hade barn i äktenskapet, att hustrun varit sjuk länge, att hon dött innan gärningen blev känd, att rotebönderna bad för soldatens liv och att de dömda hade ett litet barn tillsammans. I justitierevisionen blev det finns diskussion, men Karl XII menade att fallet var solklart. Mannen hade legat hos två systrar. Riksrådet Didrik Wrangel inflikade att sådana hade avrättats under Karl XI:s tid och dödsdomen från lägre instanser stadfästes alltså. Domen torde härvidlag ha stött sig på 3:e Moseb. 18:18, där det i 1703 års Bibel står: "Tu skalt icke taga tins hustrus syster / til at blotta hennes blygd / henne emot / medan hon ännu lefwer". Wedberg skriver också att det knappast fanns delade meningar när det gällde hur den här typen av brott skulle bestraffas.  

Sidan 88: Karl XII berättar för Fredrik att han hunnit döma 36 personer till döden sedan trontillträdet. 

Inklusive eller exklusive de dödsdomar som ovan har visats vara påhittade? 

Sidan 88: Kammartjänare Stiernmans vackra hustru. 

Torde avse Sara Törne, vars man dock hette Düben. Varför Karl XII läste just de här angivna Bibelställena ter sig något svårbegripligt, båda handlar om "din broders hustru". 18:20 handlar om "din nästas hustru", en mer passlig paragraf i sammanhanget. Scenen är naturligtvis fiktiv.  

Sidan 88-89: Herrarna skämtar hårdhänt med greve Stenbock.  

Dock i verkligheten inte Magnus utan Johan Gabriel.  

Sidan 89: Herrarna gör kaffeved av bänkarna i slottskapellet.  

Uppgiften, enligt Fryxell, ur ett franskt diplomatbrev av den 11/21 maj 1698. Sådant man gärna skulle vilja se bestyrkt från annat håll.  

Brunner (2005), s. 89 Fryxell, Anders, Berättelser ur svenska historien. D. 21. - Stockholm, 1856. - S. 62
"begav oss med brösten blottade till slottskapellet där vi gav oss på bänkarna, slog och bröt och slängde allt i en hög till brasved. Församlingen måste bevista morgonens Gudstjänst stående." "En gång nedrefvo de de alla bänkarne i slottskapellet, så att största delen af församlingen måste bevista nästa Gudstjenst stående."

Notera att "Gudstjänst" är med stor bokstav, precis som hos Fryxell.

Sidan 89: En spyblek kung hänger en tjuv en andra gång (11/4 1698). 

Skum kronologi och i själva verket beslöts att tjuven skulle halshuggas (Wedberg s. 187). Kronologin fladdrig igen. 

Sidan 89-90. Kungen och hertigen besöker häktet. Tittar på tjuven.  

Har naturligtvis aldrig inträffat, det aktuella fallet hade behandlats vid Göta hovrätt. Tjuven befann sig alltså vid det aktuella tillfället på någon plats i södra Sverige. Dessutom kom inte Fredrik till Stockholm förrän den 19 april (Kaggs dagbok) och fallet med tjuven diskuterades ju den 11.  

Sidan 90. Kungen trillar i kärret (16/5 1698). 

Hämtat ur Kaggs dagbok, där står dock inget om att hästen bröt benen. 

Sidan 90: Kungen tar båten till Kungsör över helgen.  

Så är vi åter ute och fladdrar med kronologin. Det hade förvisso gjorts ett besök i Kungsör, men det var den 5-10 maj. Det är dessutom inte alldeles tydligt att kungen tagit båten, vid mötet i justitierevisionen den 11 maj berättade Karl XII att han mött en fångtransport på hemvägen.  

Sidan 90-91: Uppgörelse med Oxenstierna.  

Oxenstiernas fall förläggs av Jonasson till sommaren 1698, Brunners version bygger på Fryxell som anför ett franskt diplomatbrev av den 11/21 maj 1698.  

Sidan 91: En full korpral och en full soldat får sina straff höjda (19/5 1698). 

Sanningen torde snarare vara den att de dömts till döden av krigsrätten, men straffet skulle sedan mildras i justitierevisionen. Då diskuterades 3 gatlopp eller 7 och kungen menade att 7 var det riktiga eftersom de haft vakt och skulle gå gaturund (Wedberg s. 125). 

Sidan 91: Kvinnspersonen Petsch som dödat ett barn och försökt döda ett annat.  

Torde avse ett fall som nämns av Wedberg på s. 105. Det fallet togs dock bara upp av Wallenstedt, mer eller mindre som kuriosum, och var alltså inte föremål för Kungl. Maj:ts avgörande. Det handlade om en kvinna som bekänt att hon gjort sig skyldig till brotten för att få dö.  

Sidan 91-93: Djurmassakern. 

Denna har jag redan berört i en särskild artikel, varför jag här ska vara kortfattad. Brunners version är alltså att slakten pågår oavbrutet i 8 dagar, mellan sista mötet i justitierevisionen och hertigen av Holsteins bröllop den 2 juni 1698. Brunner har som ovan visats använt Wedbergs bok. I denna bok framgår när justitierevisionens sista sammanträde hölls, nämligen den 1 juni. Därutöver hölls möten den 23, 27, 30 och 31 maj. Man höll i allmänhet på hela förmiddagarna och den 31 åtminstone fram till klockan 13. Också detta framgår av Wedbergs bok. Brunner vet alltså att massakern inte kan ha ägt rum på det sätt han beskriver, det finns inte 8 dagar mellan den 1 och 2 juni. Likväl väljer han just denna version. Varför? Det finns bara en förklaring, han tror inte att läsarna ska märka att den är omöjlig. För om man ingenting märker blir skildringen naturligtvis överväldigande. Men bör den in i historieböckerna? Och vad säger exemplet om Brunners användning av källorna? 

Sidan 93: Pagerna får ta en tallrik matrester. 

Hämtat från Kaggs dagbok där det står att pagerna fick en full tallrik konfekt per man.  

Sidan 93: Kungen försöker hålla tyst en timme. 

Förefaller vara rent fiktivt, den danske envoyén Jens Juel berättar om en städad tillställning med med de allra närmaste och sedan dans till drygt klockan ett på natten.  

Sidan 93: Kungen rider på en hjort. 

En uppgift hos Fryxell (1856) 21:61, dock där utan datum och plats.  

Sidan 93: Brudparet fick presenter för 218 000 daler silvermynt och man öppnade presenter hela natten.  

Torde också vara fiktivt, i fall de nu verkligen dansade till klockan 1. Dessutom förefaller Grauers uppsats om Hedvig Sophia lägga fast att hertigparet framför allt fick kontanter, och det summor som var helt i enlighet med det brukliga. 

Sidan 93: Herrskapet hetsar med varg och björn, dödar en av vardera. 

Källan är Kagg, som nämner såväl den stora fisken som hetsningen. Hetsningen involverade en varg och en björn, inte flera.  

Sidan 94: Sjödrabbning med vattensprutor och strid med hasselkäppar. 

I den traditionella varianten har, mig veterligt, hertigen ingen roll. Berättaren av dessa historier är Arvid Horn. Till historien om bölden ska också läggas att kungen ska ha lovat att för all framtid stå för alla omkostnader om Horn skulle bli sårad i aktiv tjänst, ett generöst sätt att sona slaget på bölden. Sannolikt utspelades händelserna vid ett helt annat tillfälle.  

Dessutom svarade Horn inte "bara den fege går till botten" utan bara att det bara var svårt att simma om man var rädd, se Fryxell (1856), del 21, s. 39. Vidare ska han ha fått 2 000 dukater, inte tusen.

Sidan 94: Schümino dansar. 

Ska enligt Kaggs dagbok ha skett den 6 juli. Varvet runt fröken Lewenhaupt nämns inte.  

Sidan 94: Hetsar en drös harar inne i slottet (18/6 1698). 

I källan, Kaggs dagbok, en enda harpalt. Man får väl förmoda att de ynglat av sig för att åstadkomma en bättre verkan på läsarna. Samma med hararnas vilda hopp ut genom fönstren, sådant finns naturligtvis inte i Kaggs dagbok.  

Sidan 95: Halshuggning av hästar och anfall på tjurar. 

Detta förekommer i ett brev från Jens Juel av den 29 juni 1698, men ska ha utspelat sig ute vid Kungsör. Hästarna blev, enligt Juel, omedelbart betalda med dubbla priset.  

Sidan 95: Vild ritt till huvudstaden. 

Det råder viss oklarhet kring när detta inträffade. Juel berättar om en sådan incident i ett brev av den 13/7 1698. D'Avaux nämner en mycket likartad händelse i ett brev av den 15/25 juni samma år.  

Sidan 95: Generalmajor Rehnsköld har synpunkter och utsätts för kungligt missnöje.  

Rehnskiöld blev generallöjtnant och guvernör i Skåne 4/7 1698 och friherre fyra dagar senare. Källan till uppgiften är tvåfaldig, dels den franske envoyén d'Avaux brev av den 22 juni/2 juli 1698, dels den danske envoyén Juels brev av den 9/7 1698. Om man antar att det hela inträffade när d'Avaux säger, ska kungen alltså först ha sagt till Rehnskiöld att packa sig hem till sitt guvernement (som han då inte hade) och sedan raskt gjort R. till generallöjtnant, guvernör och friherre. Inte mycket till straff, i alla fall. 

Det är för övrigt en smula intressant att Juel såväl i fallet med den vilda ritten som i fallet med Rehnsköld rapporterar samma sak som d'Avaux - fast betydligt senare. I fallet med djurmassakern förekommer den i ett brev från d'Avaux av den 1/11 juni, medan Juel skriver om halshuggna hästar i Kungsör den 29 juni. Måhända handlar det även här om en och samma händelse? 

Sidan 95-96: Wallenstedt har synpunkter på hästskötsel. 

Orden till Wallenstedt förekommer i d'Avaux rapport av den 22 juni/2 juli 1698 och i Juels brev av den 18 juni. Incidenten med hingsten och stoet är hämtad från d'Avaux brev av den 15/25 juni 1698 och förläggs där till Humlegården, ej till Kungsträdgården.  

Vill man vara lustig kan man inflika att Brunners beskrivning av hertigens rådiga insats för hästaveln sannolikt är det första positiva som yttrats om Fredrik av Holstein i något sammanhang under de senaste 300 åren, bilden av honom brukar vara alldeles nattsvart.  

Sidan 96: Kungen öppnar justitierådets möten, som i nästan två månader varit inställda.  

Pausen varade från 1 juni till 9 juli, alltså strax över 1 månad (Wedberg s. 24f) 

Sidan 97: Prosten Boethius häktning efter en predikan. 

Boethius öde hade något annorlunda orsaker. B. var en ytterst sträng kyrkoherde som noga studerat sin Bibel. I missväxter, hungersnöd, Karl XI:s död och slottsbranden såg han Guds straff för samhällsutvecklingen, bland annat 1693 års suveränitetsförklaring och vissa delar av 1686 års kyrkolag. Boethius kände sig kallad av Gud att stå upp mot villfarelserna och sände därför den 19 november 1697 sina funderingar dels till Nils Gyldenstolpe, för vidare befordran till Karl XII, dels till ärkebiskopen. Boethius opposition rörde alltså inte myndighetsförklaringen och någon predikan mot den höll han inte. Den kungliga ordern om B:s arresterande utfärdades den 7 december, men det var landshövdingen (som B. tidigare kommit på kant med) som gav instruktionerna för den nattliga överrumplingen.  

Att Karl XII skulle varit närvarande vid bränningen av B:s skrifter har jag inte hittat något spår av. Brunners version styrks knappast av att han förlägger uppträdet till den 21 juli, Kaggs dagbok anger att det skedde den 6 augusti. Svenskt biografiskt lexikon ansluter sig till den versionen.  

Sidan 97: Tre präster predikar till Boethius försvar och får predikoförbud.  

Uppgifterna förekommer i diplomatbrev från sensommaren 1698, främst i d'Avaux brev av den 20/30 juli. I avhandlingen Prästerskapet och det karolinska enväldet nämner C. E. Normann dessa uppgifter, men några namn på de skyldiga omtalas inte.  

Sidan 97: Kungen får tidigt i augusti 1698 besked om mötet i Rawa. 

En av bokens egendomligheter är den hastighet med vilken nyheter förmedlas. Mötet i Rawa inleddes den 31 juli, en underättelse om detta borde ha tagit åtminstone ett par, tre veckor på sig för att nå Stockholm.

Dessutom kopplas skildringen här till ett slags kungligt allvetande. Förvisso hade man på svensk sida misstankar om att något kunde vara i görningen, men särskilt i avseende på August intentioner var man i det längsta förda bakom ljuset, se Den svenska utrikespolitikens historia III:1, s. 70.  

Sidan 97: Kungen och hertigen exercerar livgardet (10/8 1698). 

Ur Kaggs dagbok. Bara noterat här för att fastställa datum.  

Sidan 97: Kungen och Stuart diskuterar det militära läget.  

Den här episoden kan förstås vara sann, men varför skulle Karl XII sensommaren 1698 studera kartor över Ukraina? 

Inspirationen lär komma från Alf Åberg:

Brunner (2005), s. 97 Åberg, Alf, Karolinerna och Österlandet. - Stockholm, 1967. - S. 68
"Från fortifikationens arkiv hämtades Le Vasseurs de Beauplans kartor över Ukraina och guvernementet Kiev, Nicolas Samsons stora karta över Vitryssland, Jacob Sandrarts över Storryssland." "I fortifikationens arkiv finns de kända kopparsticken: le Vasseur de Beauplans karta över Ukraina och guvernementet Kiev, Nicolas Sansons stora karta över Vitryssland och Jacob Standrarts över Storryssland."

Här ska Brunner dock ha elogen att han rättat Åberg, sistnämnde herre hette verkligen "Sandrart". Å andra sidan ska den mannen bakom kartan över Vitryssland heta "Sanson", inget annat. Kartan visar f.ö. betydligt mer än Vitryssland, även om den heter Estats du Czar ou Grand duc de la Russie Blanche ou Moscovie.

Sidan 97: Hertigen utnämns till generalissimus över de svenska trupperna i Tyskland efter en älgjakt. 

Utnämningen kom redan i juni, se Kaggs dagbok.  

Sidan 97-98: De väldiga presenterna till hertigparet. 

I sin uppsats om Hedvig Sofia (Karolinska förbundets årsbok 1970) går Sven Grauers igenom bröllopspresenterna och visar bland annat hur hertiginnan begärde att slippa få en massa lösöre i s.k. medgift. Hemgiften var redan bestämd i Karl XI:s testamente och medgiften bestämdes efter en utredning av vad diverse föremål skulle betinga i reda pengar. Summan ökades sedan något av Karl XII. Det sammanlagt utbetalda beloppet var 300 000 daler silvermynt, av vilka endast 10 000 var ett resultat av Karl XII:s generositet. Fryxell anför varierande uppgifter från olika håll, typiskt är att Brunner valt det högsta beloppet. Från Fryxell kommer antalet hästar och inpackningens tid. Mot bakgrund av hertiginnans uttryckliga önskningar ter sig den delen av historien som rätt osannolik.  

Sidan 98: Kungens utlåtelser om folket. 

Lär vara påhittade. 

Sidan 98: Nöd och missväxt.   

I Bidrag till kännedomen om Sveriges tillstånd på Karl XII:s tid säger G. E. Axelson att skörden i allmänhet var god 1698. 

Sidan 99: Rådet ville ständigt mildra. 

Avser möjligen en diskussion 26/10 1698, där riksrådet Falkenberg i samband med ett fall av dubbelt hor anförde att man ingenstans i kristenheten straffade sådana brott med döden. Något kungen menade stred mot Guds lag. På den punkten var han alltså sträng.  

Sidan 99: Kungen placerar tolv livdömda i häktets kamrar.  

Justitierevisionen fungerade inte så att de dömda sändes till Stockholm från olika delar av riket, utan det som sändes in var handlingar. Uppgiften är alltså omöjlig.  

Sidan 99: Prinsessan Lovisa. 

Hon var dotter till kurfursten Fredrik III av Brandenburg och var alltså inte furstinna av Holstein.  

Sidan 99: Kammartjänaren Grüner. 

Han var dansk diplomat, inte kammartjänare.  

Sidan 99: Livmedikus Jerner. Huvudavhuggningshot 

Hette Urban Hiärne, ett namn han fått behålla på andra ställen i boken. Stavningen "Jerner" kommer från Grüners brev av den 28 januari 1699. Hotet att hugga av huvud ska dock, enl. Fryxell, komma ur ett franskt diplomatbrev från början av oktober 1698.  Brunner har förmodligen använt den av Villius redigerade ögonvittnessamlingen Karl XII.

Sidan 100: Sessionen ändas med blodbad då kungen hugger sönder en tjur med yxa. Senare på kvällen leks det med knivar och slås fat ur händerna på Kagg

Knivleken utspelade sig 23/11 1698, enl. Kaggs dagbok. Fatslagningen ägde rum 17/11 1698, enligt samma källa. Tjuren lyser dock med sin frånvaro.  

Sidan 100: Kungen lovar avstå från starkvaror. 

Den klassiska fryxellska bilden av absolutisten på tronen. Här blir den lite egendomlig då Brunner utnyttjat Grauers undersökningar av konsumtionen vid det kungliga bordet under de första krigsåren.  

Sidan 100: Änkedrottningen vill gifta bort sonsonen med en dansk prinsessa.  

Fryxell anför yttrandet, men förlägger det till 1702 och då var det naturligtvis inte fällt i samtal med Karl XII.  

Sidan 101: Scenen med Karl XII och hans syster 

Ska tydligen vara hämtad ur Juels brev av den 14/12 1698.  

Sidan 101: Vargjakt från kammarfönstret. 

Hetsningen gick av stapeln 13/1 1699, enligt Kagg. Däremot lär skotten från fönstret vara påhittade, liksom vargarnas pose. 

Sidan 102: Lejon av sten. 

Att pryda uppfarten till slottet med lejonskulpturer var en gammal idé, den slutliga lösningen utarbetades av Tessin 1695, se Stockholms slotts historia II, s. 19ff. 

Sidan 102: Kungastaty i marmor.  

Idén med en kungastaty på borggården fanns redan hos Jean de la Vallée och ärvdes alltså av Tessin. 1699 och 1700 göts ett par små modeller. Planen föll så småningom på Karl XII:s motstånd, som 1712 menade att en staty på borggården skulle "hindra den vackra prospekten" och förfula borggården.  

Sidan 102: Kungens roll.  

I sin uppsats Karl XII som estet (KFÅ 1947) visade Ragnar Josephson hur genuint intresserad den unge Karl XII var av slottsbygget och allt som hörde till detta, men också hur personligen engagerad i teaterlivet som den unge Karl XII var. Till och med i Tessins friherrebrev nämns som särskild merit de maskerader Tessin anordnat och de vackra dekorationer som han utarbetat för dessa tillställningar. Kungen deltog själv med liv och lust i nöjeslivet: "konungen finner så stort nöje i dessa förlustelser som överhuvudtaget någon furste i världen kan göra", skrev Tessin. Omvittnat är också det stora intresse som Karl XII personligen visade för den franska teatergruppen som Tessin införskaffat från Paris och hur gruppens kontrakt förlängdes även efter det att kungen lämnat Stockholm. Tvärtemot vad Brunner antyder så hade Karl XII ett djupt intresse för även annat än kriget - men naturligtvis skulle den verklige Karl XII inte passa in i Carolus Rex.

Sidan 103: David Krafft får i uppdrag att måla fem stora ryttarporträtt, vilka ska sändas till Holstein, till hertigen av Braunschweig-Lüneburg och till fiendehoven.

August Hahr behandlar denna beställning i David von Krafft och den Ehrenstrahlska skolan. - Upsala, 1900. På sidan 57 berättar han att två sändes till Holstein, ett till Polen och ett till hertigen av Braunschweig-Wolfenbüttel.

 

(Under arbete)

© Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: 2006-09-10